Lege-oharra eta pribatutasun-politika

Lege-oharra

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, web honen jabe den Alain Zuazoren datuen berri ematen diegu erabiltzaileei:

Sozietatearen izena: Alain Zuazo Jimenez
Egoitza soziala: Landetxos kalea 1, 1. esk. 48100 Mungia (Bizkaia)
IFZ: 30.689.472-C
Telefonoa: 670 411 718
E-posta: [email protected]
Domeinu-izena: www.taxi-mungia.com

XEDEA

Webgunearen arduradun den Alain Zuazok dokumentu hau jarri du erabiltzaileen eskura, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean (LSSI-CE) ezarritako betebeharrak betetzeko, eta web gunearen erabiltzaile guztiei webgunea erabiltzeko baldintzei buruzko informazioa emateko.

Webgune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile-papera, eta konpromisoa hartzen du hemen ezarritako xedapenak zorrotz  betetzeko, bai eta aplikagarri den beste edozein lege-xedapen betetzeko ere.

Alain Zuazok webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko eskubidea izango du, erabiltzaileei betebehar horien berri aurrez eman edo jakinarazteko betebeharrik gabe, eta webgunean argitaratzea nahikotzat joko da.

Erabilera-baldintzak

Webgune honetan Alain Zuazok eskaintzen dituen zerbitzuak zehazten dira. Hori erabiliz gero, baldintza hauek onartzen dira, eta ez da haien gaineko erreklamaziorik egingo:

 1. Webgune hori dagoen zerbitzariak cookie-ak erabiltzen ditu, eta horiek bisitariaren ordenagailuan gordeko dira. Cookie-ak artxibo txikiak dira, eta webgunera egindako bisitari buruzko informazioa jasotzen dute, hala nola bisita hasten den eguna eta ordua, uzten dena , bai eta kontsultatutako atalei buruzko informazioa ere. Erabiltzaileak nahi izanez gero, bere nabigatzailea konfiguratu ahal izango du cookie bat jaso behar duen edo jaso behar ez duen jakinarazteko, baina horrek ez du eragotziko webgunean sartzea. Cookie-ei buruzko informazio gehiago duzu Cookie-en Politikaren atalean.
 2. Alain Zuazok webgunearen edukia, zerbitzuak, tarifak, bermeak eta abar edozein unetan aldatu ahal izango ditu, aldez aurretik abisatu gabe.
 3. Alain Zuazok erabiltzailearen eskura jar ditzake hirugarrenen beste webgune batzuetara sartzeko estekak edo bestelako elementuak. Ez ditugu estekatutako orri horietako produktuak eta zerbitzuak merkaturatzen, eta ez dugu inolako erantzukizunik hartzen haien gainean, ez horietan jasotako informazioaren gainean, ez horien egiazkotasunaren edo zilegitasunaren gainean, ez eta sor daitezkeen ondorioen gainean ere. Nolanahi ere, Alain Zuazok adierazi du berehala kenduko duela estatuko edo nazioarteko legedia, morala edo ordena publikoa urra dezakeen edozein eduki, eta berehala kenduko duela webgune horretara birbideratzea, eta agintari eskudunei jakinaraziko diela zer eduki den.
 4. Webgunean adierazitako prezioak, halakorik balego, baliozkoak izango dira, akats tipografikorik ezean, eta aldez aurretik jakinarazi gabe alda daitezke.
 5. Ez da beharrezkoa webgunean erregistratzea, ezta inolako datu pertsonalik ematea ere, bertan nabigatzeko.
 6. Alain Zuazok ezin du bermatu webgune honek etenik gabe edo akatsik gabe funtzionatuko duela. Beraz, ez dugu gure gain hartzen gune hau erabiltzeak eragindako kalterik.
 7. Alain Zuazok mugarik gabe eskaintzen ditu bere zerbitzu eta produktuak, baina, hala ere, zerbitzua bertan behera utz dezake, bere kabuz eta aldez aurretik abisatu gabe.
 8. Alain Zuazok ez du bere gain hartuko bezeroak webgune hau gaizki erabiltzeagatik bere buruari edo hirugarrenei eragindako kalte-galeren erantzukizuna.
 9. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hori eta bertan eskaintzen diren zerbitzuak ez erabiltzeko legearen, ordena publikoaren edo baldintza horien aurkako jardueretarako.
 10. Alain Zuazok ez du bere gain hartzen hirugarrenek sortutako transmisio telematiko batean jatorria duten birusen erantzukizunik, sistema informatiko baterako emaitza negatiboak lortzeko helburuarekin.
 11. Alain Zuazo ez da arduratzen foroetan, txatetan, blog-sorgailuetan, iruzkinetan, sare sozialetan edo hirugarrenek edukiak modu independentean zerbitzu-emailearen web-orrian argitaratzeko aukera ematen duen beste edozein bitartekotan gordetako informazio eta edukiez, baina ez mugatzaile gisa. Hala ere, SSI-CE legearen 11. eta 16. artikuluak: Alain Zuazo erabiltzaile, agintari eta segurtasun-indar guztien eskura jartzen da, eta modu aktiboan laguntzen du estatuko edo nazioarteko legeria, hirugarrenen eskubideak edo morala eta ordena publikoa kaltetu edo urratu dezaketen edukiak erretiratzen edo, hala badagokio, blokeatzen. Erabiltzaileak uste badu webgunean badela sailkapen hori egin dezakeen edukiren bat, mesedez, jakinarazi berehala webgunearen administratzaileari.
 12. Webgune hau berrikusi eta probatu egin da bezala funtziona dezan. Printzipioz, urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan, behar bezala funtzionatzen dela berma daiteke. Hala ere, Alain Zuazok ez du baztertzen zenbait programazio-akats egotea, edo ezinbesteko kausak, hondamendi naturalak, grebak edo web orrira sartzea ezinezko egiten duten antzeko inguruabarrak gertatzea.

Azken batean, erabiltzailea da web honetan sartzen diren zerbitzuak, edukiak eta estekak erabiltzeko ardura duen bakarra.

Jabetza intelektuala, arauemailea eta foroa

Webgunearen programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionamendurako beharrezkoak diren gainerako elementuak aipatzeko, baina ez mugatzeko, diseinuak, logotipoak, testua eta/edo grafikoak Alain Zuazoren jabetzakoak dira, edo, hala badagokio, egileen berariazko lizentzia edo baimena du.

Webguneko eduki guztiak behar bezala babestuta daude jabetza intelektualari eta industrialari buruzko araudiaren bidez, bai eta dagozkion erregistro publikoetan inskribatuta ere, eta ezin da webgunea osorik edo zati batean erreproduzitu edo argitaratu, ezta informatikoki tratatu, banatu, zabaldu, aldatu edo eraldatu ere, aldez aurretik eta idatziz horretarako baimenik eman gabe.

Alain Zuazorekin zerikusirik ez duten diseinu, logotipo, testu eta/edo grafikoak, webgunean ager daitezkeenak, beren jabeenak dira, eta beraiei buruz sor litekeen edozein eztabaidaren erantzule beraiek dira. Edonola ere, Alain Zuazok aurretiko berariazko baimena du. Alain Zuazok jabego industrialeko eta intelektualeko eskubideak aitortzen dizkie titularrei, eta ez du esan nahi zerbitzu-emaileak eskubide edo erantzukizunik duenik horien gainean, ez eta haren babesa edo gomendioa ere.

Erabiltzaileak webgune honetan agertzen den materiala erabil dezake erabilera pertsonal eta pribaturako, eta debekatuta dago helburu komertzialekin erabiltzea. Alain Zuazok aurreko baldintzak betetzen direla zainduko du, baita bere web-orrietan aurkeztutako edukiak behar bezala erabiltzen direla ere, eta erabiltzaileak eskubide horiek urratzen baditu edo urratzen baditu dagozkion akzio zibil eta penal guztiak baliatuko ditu.

Aplikatu beharreko legea eta jurisdikzioa

Webgune honekin edo bertan garatzen diren jarduerekin zerikusia duten eztabaida edo auzi guztiak ebazteko, Espainiako legeria aplikatuko da. Alderdiak legeria horren mende jarriko dira berariaz, eta Alain Zuazoren epaitegi eta auzitegiek izango dute haren erabilerarekin zerikusia duten gatazka guztiak ebazteko eskumena.

Pribatutasun politika

Alain Zuazo Jimenez erabat konprometituta dago datu pertsonalen babesari aplikatu beharreko Espainiako eta Europako legeria betetzearekin, eta ezarritako betebeharrak osorik betetzen direla bermatzen du, bai eta Datu Pertsonalak Babesteko 3/2018 Lege Organikoan eta Europako Batasunaren Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorreko neurrietan jasotako xedapenak ezartzen direla ere.
Alain Zuazo Jimenezek erabiltzaileen eskura jartzen du erakundearen pribatutasun-politika hau, datu pertsonalak tratatzeko, eta honako alderdi hauei buruzko informazioa ematen die:

 • Tratamenduaren arduradunaren identitatea eta harremanetarako datuak.
 • Tratatutako datuak, haien helburuak eta haien kontserbazio-epeak edo irizpideak.
 • Tratamenduaren oinarri juridikoa.
 • Datu pertsonalen hartzaileak
 • Erabiltzaile guztiek dituzten eskubideei eta eskubide horiek erabiltzeko prozedurari buruzkoa.

1. Tratamenduaren arduraduna.
Nortasuna: Alain Zuazo Jimenez
IFK: 30.689.472-C
Posta-helbidea: Landetxo kalea, 1, 1. esk. 48100 Mungia (Bizkaia).
Harremanetarako telefonoa: 670 411 718
Harremanetarako posta elektronikoa: [email protected]

2. Datu pertsonalen tratamendua.

Bezeroen kolektiboaren datu pertsonalen tratamenduak

a. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Alain Zuazo Jimenezen, bezeroek eta erabiltzaileek ematen diguten informazioa tratatzen dugu, helburu hauekin:

I. kontratatutako produktuak eta zerbitzuak kudeatzea, administratzea eta ematea. Zerbitzuak emateko merkataritza-harremana kudeatzea eta mantentzea, bai eta zerbitzu horien administrazio fiskalerako eta kontabilitaterako ere.

b. Legitimazioa
Datuak tratatzeko lege-oinarria kontratua gauzatzea da.

c. Hartzaileak
I. Bere datuak administrazio publiko eskudunei eta zerbitzua emateko beharrezkoak diren Zerga Agentziari jakinaraziko zaizkie.
II. Hala badagokio, banku-erakundeei, zerbitzu/produktutik eratorritako bi zenbateko ekonomiko kudeatzeko.

d. Zenbat denborarako gordeko ditugu zure datuak?
Emandako datu pertsonalak gorde egingo dira, zerbitzua emateko beharrezkoak diren bitartean. Amaitutakoan, datuak legez behartuta gordeko dira.

Segurtasuneko kolektiboaren datu pertsonalen tratamenduak

a. Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Alain Zuazo Jimenezen bideozaintzako kamerekin jasotako datuak helburu hauekin tratatzen ditugu:
I. ibilgailuaren eta taxiaren erabiltzaileen segurtasuna.
b. Legitimazioa
Arduradunaren interes legitimoa.

c. Hartzaileak
Ibilgailuan instalatutako kamerek hartutako datuak ez dira lagatzen.

d. Zenbat denborarako gordeko ditugu zure datuak?
Kamerek hartutako irudiak gordetzeko gehieneko epea hilabetekoa da.

3. Erabaki automatizatuak, profilak eta logika aplikatua?

Ez da aurreikusten inoiz tratamendurik, erabaki automatizatuetan oinarrituta.

4. Eskubideak.
Zein dira zure eskubideak zure datuak ematen dizkiguzunean?

Edozein pertsonak du eskubidea Alain Zuazo Jimenezen kasuan kasuko datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez baieztatzeko.
Era berean, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak aurreikusten duen bezala, jakinarazten dizugu honako eskubide hauek dituzula:

 • Zure datuak atzitu: zure datuak eskuratzeko eskubidea duzu, zuri eragiten dizuten zein datu pertsonal tratatzen ari garen ezagutzeko.
 • Datuak zuzentzeko edo ezabatzeko eskatzea: egoera jakin batzuetan, zuk eskubidea duzu gure aldetik tratatzen ditugun datu pertsonal zehaztugabeak zuzentzeko, edo, are gehiago, datuak ezabatzeko eskatzeko, beste arrazoi batzuen artean, datuak jada beharrezkoak ez direnean bildu ziren helburuetarako.
 • Zure datuen tratamendua mugatzeko eskatzea: egoera jakin batzuetan, zure datuen tratamendua mugatzeko eskatzeko eskubidea izango duzu. Kasu horretan, jakinarazten dizugu erreklamazioak egiteko edo defendatzeko gordeko ditugula, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak aurreikusten duen bezala.
 • Zure datuen eramangarritasunerako eskubidea: egoera jakin batzuetan, zuri dagozkizun eta eman dizkiguzun datu pertsonalak ohiko erabilerako eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean jasotzeko eta tratamenduaren beste arduradun bati helarazteko eskubidea izango duzu.
 • Zure datuak tratatzearen aurka egotea: egoera jakin batzuetan eta zure egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, zure datuak tratatzearen aurka egiteko eskubidea izango duzu; kasu horretan, tratatzeari utziko genioke, salbu eta arrazoi legitimo larriengatik edo erreklamazio posibleak egikaritu edo defendatzeagatik.

Noiz erantzungo diogu zure eskaerari?
Zure eskaerei ahalik eta lasterren erantzungo diegu, eta, nolanahi ere, eskaera jasotzen dugunetik hilabeteko epean. Epe hori beste bi hilabetez luzatu ahal izango da, beharrezkoa izanez gero, kontuan hartuta eskabideen konplexutasuna eta kopurua. Arduradunak luzapenaren berri emango dio interesdunari, eskaera egin eta lehenengo hilabetean.

Eskubidea duzu baimena kentzeko?
Interesdunak baimena edozein unetan erretiratzeko eskubidea du, baina horrek ez dio eragingo kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari.

Nora jo behar duzu zure eskubideak baliatzeko?
Aitortutako eskubideak baliatzeko, interesduna harremanetan jarri ahal izango da helbide elektroniko honen bidez: [email protected].

Erreklamatzeko eskubidea duzu?
Bai. Zuk, bereziki zure eskubideak baliatzean asebeterik lortu ez duzunean, eskubidea duzu kontrol-agintaritza nazionalaren aurrean erreklamazioa aurkezteko; horretarako, Datuak Babesteko Espainiako Agentziara jo behar duzu. Www.agpd.es

5. Datuen kategoria.

Honako datu-kategoria hauek tratatzen dira:

-Identifikazio-datuak
-Datu ekonomikoak

Bereziki babestutako datuak: ez dira bereziki babestutako datuak tratatzen